តើ​អស់​លោក​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​មាន​ជួប​ប្រទះ​ជំងឺ​ឈឺ​ក្រពះ​ឬ​អត់?? ខ្ញុំ​ជឿ​ថា​ប្រ​ហែល​ជា​មិន​មាន​អ្នក​ណា​គេច​ផុត​ពី​ជំងឺ​មួយ​មុខ​នេះ​បាន​ឡើយ​ ព្រោះ​ថា​ជំងឺ​នេះ​ងាយ​នឹង​កើត​ឡើងណាស់។ តាម​ធម្មតា​ពេល​មាន​រោគ​សញ្ញា​​នៃ​រោគ​ឈឺ​ក្រពះ​យើង​​គ្រាន់​តែ​ទៅ​ទិញ​ថ្នាំ​តាម​ស្តង់​លក់​ថ្នាំ​ជា​ការ​ស្រេច​ដោយ​មិន​បាច់​ពិនិត្យ​ពិគ្រោះ​អ្វី​ទាំង​អស់….. បញ្ហា​នេះ​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ខ្លាំងណាស់។ មាន​ករណី​ជា​ច្រើន​, អ្នក​ជំងឺ​មិន​បាន​ទៅ​ជួប​គ្រូ​ពេទ្យ​ហើយ​ទៅ​ទិញ​ថ្នាំ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង,ក្រោយ​មួយ​រយៈ​នៃ​ការ​ប្រើ​ថ្នាំ ជំងឺ​របស់​ពួក​គេ​កាន់​តែ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ឡើង ហើយ​ក៏​មាន​ករណី​ជា​ច្រើន​ទៀតអ្នក​ជំងឺ​ត្រូវ​ធ្លាយ​ក្រពះ​ដោយ​សារ​ប្រើ​ថ្នាំ​មិន​ច្បាស់​លាស់​។ ថ្នាំ​ព្យបាល​រោគ​ព្យា​បាល​​រោគ​ឈឺ​ក្រពះ​មាន​ច្រើន​តែការ​ប្រើ​ថ្នាំ​និមួយ​មិន​ដូច​គ្នា​នោះ​ទេ………………

សូម​ពិគ្រោះ​ជំងឺ​ជា​មួយ​គ្រូ​ពេទ្យ​របស់​លោកអ្នកមុន​ពេល​ទិញ​ថ្នាំ!

ឱសថជា​អា​វុធ​មុខ​ពីរ

Advertisements