វីធី​ទី១៖ វីធី​នេះ​ត្រូវ​ចំណាយ​ធំ​បន្តិច!

វិធីទី២៖ វិធីនេះ​សំរាប់​អ្នក​រៀន​សាលា​បច្ចេកទេស

វិធីទី៣៖ សំរាប់​អ្នក​រៀ​នខាង​រុក្ខសាស្រ្ត

វិធីទី៤៖ វិធីធ្វើ​អត្តឃាត​ដ៏ល្អ​សំរាប់​អ្នក​រៀន IT

វិធីទី៥៖ វិធីនេះ​មិនដឹង​ថា​ស្លាប់ទៅ​មាន​សភាព​យ៉ាងណា​នោះ​ទេ…កិកិ

វិធីទី៦៖ ស្លាប់​ដោយ​មាន​លក្ខណៈពិសេស​ព្រោះ​ចំទៀង​ម៉ោង​ទើប​អាច​ស្លាប់​បាន

វិធីទី៧៖វិធី​ធ្វើ​អត្តឃាត​ដ៏​ល្អ​សំរាប់​អ្នក​រៀន​ឱសថ និង អ្នកធ្វើ​ការ​នៅមន្ទីរពិសោធន៍….កិកិកិ (តែ​ញ៉ុមអត់ទេ)

វិធីទី៨៖ មិនដឹង​ថា​ពេលណាអាចសំរេច​បំណង​បាន!! ដើម​ឈើអឺយ មេត្តា​លូត​ឲ្យ​ឆាប់​ឡើង!!!

វិធីទី៩៖ ក្បាច់​សម្លាប់​ខ្លួន​ដែល​ឈឺ​ចាប់​ជាងគេ!!

++++++++++++++++

++++++++

+++

+

ហេហេ!!!​អត់​មាន​អី​ទេ នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​រូបភាព​កម្លែង​កំសាន្ត​តែ​ប៉ុណ្ណោះ !

Advertisements