យប់​នេះ​ម៉េច​បានជា​ខ្ញុំ​មាន​អារម្មណ៍​ស្មុគ​ស្មាញ​ខ្លាំងម្លេះ​! គេង​ក៏​មិន​លក់!មិន​ដឹង​ថា​កំពុង​គិត​រឿ​ង​អី​ឲ្យ​ប្រាកដ,ម្តង​គិត​រឿង​នេះ​ម្តង​គិត​រឿង​នោះ,អស់​មួយ​រឿង​ចូល​មួយ​រឿង។

ម៉ាន​ង៉ៃ​ហ្នឹង​ធ្វើ​ការ​អស់​កម្លាំង​ទើ​ប​នឹង​បាន​សំរាក​ថ្ងៃ​នេះ គិត​ថា​គេង​សង​ឲ្យ​ឆ្អែត​តែ​មិន​ដូច​បំណង​ដែលគិត។

បិទ​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​ចូលគេង តែគេង​មិន​លក់, មិន​ដឹង​ថាមក​ពី​អាកាស​ធាតុ​ក្តៅ ឬ​មក​ពីខ្ញុំ​ទំលាប់​ចូល​គេង​យប់​ជ្រៅ…….

មិន​ដឹង​ធ្វើ​អី​បើក​ម៉ា​ស៊ីនអង្គុយ​លេង​ទៀត​ទៅ ចាំ​មើល​ថ្មើ​ណា​ទើ​ប​ងុយ​គេង??????????????????????????????????????????????????

ស្តាប់​ចំរៀង​​លេង​សិន​ទៅ!!!!!!

Advertisements