គ្រាន់​តែ​រួច​ការ សសេរ​ផូស្តិ៍​ឡើង​ភ្លាម………………..

យប់​នេះ​ជា​យប់​ដែល​សមាជិក​ក្នុង​បន្ទប់​ខ្ញុំ​សហការ​គ្នា​ក្នុង​សម​រភូមិ​ប្រ​យុទ្ឋ​ប្រ​ឆាំង​ជា​មួយ​សត្វ​កណ្តុរ​ចង្រៃ។ ម៉ោង​ជាង​១២ អាធ្រាត​ទៅ​ហើយ​ មិត្ត​ភ័ក្ត្រ​រួម​បន្ទប់​ចូល​គេង​ទៅ​ហើយ នៅ​តែ​ខ្ញុំ​គេង​ក្រោយ​គេ. ស្រាប់​តែ​ឮ​សំលេង​ក្រោក​ក្រាក​នៅ​ក្បែរ​ទូរ​ខោ​អាវ​ខ្ញុំ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​វា​ជា​សត្វ​កណ្តុរ​មួយ​ក្បាល​ដែល​វា​លួច​ចូល​បន្ទប់​ពេល​តែ​ខ្ញុំ​បើក​ទ្វារ​ចំហរ​ពេល​ថ្ងៃ។
គ្រាន់​តែ​ឮ​សំលេង​វា​ភ្លាម​ ខ្ញុំ​ដាស់​មិត្ត​ភ័ក្ត្រ​ទាំងអស់​អោយ​ក្រោក​ឡើង​មាន​អាវុធ​គ្រប់​ដៃ​រុក​រើ​រុក​រក​តាម​សម្លាប់​ដល់​ទី​បំផុត។ ចុង​ក្រោយ​វា​រត់​ចូល​បន្ទប់​ជា​មរណា​ចុង​ក្រោយ​របស់​វា។
ស្អប់​ណាស់​អា​សត្វ​កណ្តុរ​ហ្នឹង វាកាត់​ខ្ទេច​ខ្ទី​របស់​របរ………….

Advertisements